ΕΙΔΗΣΕΙΣ******

Ένας άνθρωπος που δεν προχωράει δεν αφήνει ίχνη.

RECENT POSTS

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

fedorshmidt:
“fedorshmidt.com
”cuore-ribellemilu-f:
“milu-f.tumblr
”
cuore-ribelleIn 20 billion years, the universe will have torn itself apart and all distances will have become infinite, but I just want to know if you wanna get coffee tomorrow maybe.You’re not a bad person for the ways you tried to kill your sadness.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου